Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-04 Stoppdatum 2001-12-04
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 7097
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: