Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-12 Stoppdatum 2002-09-12
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt: 7605
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: