Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-17 Stoppdatum 2004-11-17
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt: 7813
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: