Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-18 Stoppdatum 2005-10-18
Mängd (ton): 8,98 Kostnad totalt: 9976
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: