Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-17 Stoppdatum 2005-10-17
Mängd (ton): 9,83 Kostnad totalt: 10921
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: