Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-23 Stoppdatum 2006-09-23
Mängd (ton): 9,89 Kostnad totalt: 11650
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: