Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-09 Stoppdatum 2008-10-09
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 13102
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: