Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-17 Stoppdatum 2004-11-17
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 4719
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: