Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-23 Stoppdatum 1999-11-23
Mängd (ton): 5,34 Kostnad totalt: 3735
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: