Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-12 Stoppdatum 2002-09-12
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 4694
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: