Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-16 Stoppdatum 2004-11-16
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9629
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: