Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-24 Stoppdatum 2006-09-24
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 8222
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: