Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-01 Stoppdatum 1993-10-01
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: