Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-29 Stoppdatum 2001-11-29
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1774
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: