Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-25 Stoppdatum 2007-09-25
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 4822
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: