Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-21 Stoppdatum 2008-10-21
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 5189
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: