Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-26 Stoppdatum 2003-09-26
Mängd (ton): 38,30 Kostnad totalt: 37087
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: