Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-21 Stoppdatum 2007-09-21
Mängd (ton): 37,63 Kostnad totalt: 46285
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: