Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-19 Stoppdatum 2010-10-20
Mängd (ton): 26,13 Kostnad totalt: 37574
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: