Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON011, 2349 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-20 Stoppdatum 2010-10-20
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 20134
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: