Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-01 Stoppdatum 2002-10-01
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2260
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: