Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-09-02 Stoppdatum 1992-09-02
Mängd (ton): 2,67 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: