Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-19 Stoppdatum 1996-09-19
Mängd (ton): 2,65 Kostnad totalt: 1640
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: