Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-09 Stoppdatum 2005-09-09
Mängd (ton): 14,49 Kostnad totalt: 14533
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: