Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-22 Stoppdatum 2010-09-22
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 6705
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: