Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-08 Stoppdatum 2005-09-08
Mängd (ton): 6,91 Kostnad totalt: 6930
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: