Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-06 Stoppdatum 2006-09-06
Mängd (ton): 6,79 Kostnad totalt: 7564
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: