Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKURVEKÄRR, 2452 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-15 Stoppdatum 2006-09-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1228
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: