Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTTJÄRN, 2456 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-29 Stoppdatum 2009-10-29
Mängd (ton): 3,85 Kostnad totalt: 4367
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: