Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-09-27 Stoppdatum 1987-09-27
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: