Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN004, 2465 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-04-01 Stoppdatum 2003-04-01
Mängd (ton): 3,83 Kostnad totalt: 3611
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: