Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN005, 2466 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-26 Stoppdatum 2005-04-26
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 953
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: