Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN033, 2486 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-23 Stoppdatum 2009-04-23
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1220
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: