Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA011, 2489 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-29 Stoppdatum 2003-03-29
Mängd (ton): 4,22 Kostnad totalt: 3979
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: