Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA022, 2495 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-22 Stoppdatum 2010-04-22
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 6406
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: