Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA027, 2500 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-29 Stoppdatum 2000-09-17
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 1466
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: