Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA027, 2500 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-29 Stoppdatum 2003-03-29
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1810
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: