Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-23 Stoppdatum 2007-04-23
Mängd (ton): 29,97 Kostnad totalt: 31978
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: