Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB004, 2525 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-15 Stoppdatum 1995-09-15
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: