Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB014, 2535 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-19 Stoppdatum 2008-08-19
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1215
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: