Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB019, 2540 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-19 Stoppdatum 2008-08-19
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2430
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: