Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB034, 2553 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-16 Stoppdatum 2002-11-17
Mängd (ton): 4,47 Kostnad totalt: 3366
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: