Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB039, 2557 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-17 Stoppdatum 2003-11-18
Mängd (ton): 6,78 Kostnad totalt: 6393
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: