Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB043, 2561 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-27 Stoppdatum 2000-09-27
Mängd (ton): 24,55 Kostnad totalt: 17726
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: