Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB043, 2561 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-17 Stoppdatum 2009-08-17
Mängd (ton): 11,01 Kostnad totalt: 13544
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: