Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU006, 2568 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-01 Stoppdatum 2001-09-01
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt: 3439
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: