Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU016, 2578 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-26 Stoppdatum 2001-08-26
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 2726
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: