Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU020, 2582 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-11 Stoppdatum 2005-08-11
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 2880
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: