Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU020, 2582 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-20 Stoppdatum 2002-11-20
Mängd (ton): 2,47 Kostnad totalt: 1860
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: