Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU101, 2598 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-20 Stoppdatum 2008-08-20
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 4861
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: